Pravidla

Všeobecná pravidla pro všechny servery

Registrací na našem serveru souhlasíte s níže uvedenými podmínkami a pravidly

Neznalost pravidel vás nikterak neomlouvá!

Dodatky pravidel pro určitý server:
       – Survival (https://agonia.cz/survival/)
       – Vanilla (https://agonia.cz/vanilla/)
       – SkyBlock (https://agonia.cz/skyblock/)
Povolené a zakázané módy či služby třetích stran:
       – Módy (https://agonia.cz/zakazane-povolene-mody/)

Obecná práva a pravidla:

 • Hráč je povinen dodržovat platné zákony České a Slovenské republiky.
 • Každý hráč na serveru je povinen respektovat výše uvedená pravidla. Hraním na serveru stvrzujete, že jste si pravidla v plném rozsahu přečetli a respektujete je.
 • Admin team je hlavním rozhodujícím orgánem, co se týče událostí na serveru Agonia. Jedině Admin team může udělit výjimku z následujících pravidel.
 • Je zakázáno lhaní Admin teamu – za lhaní se bere také šíření neplatných nebo lživých informací o serveru nebo členech Admin teamu.
 • Je přísně zakázáno, jakkoliv obcházet udělené tresty, jako jsou mute, jail či ban. V případě zjištění bude hráči udělen vyšší trest bez možnosti zrušení (permanentní ban).
 • Je zakázáno navádět jiného hráče k porušování pravidel.
 • Za porušení pravidel má Admin team právo udávat tresty dle svého uvážení.
 • Hráč je povinen nahlásit konání jiného hráče, pokud je v rozporu s uvedenými pravidly. Pokud tak neučiní, bude mu udělen stejný trest, který byl udělen hráči, který je porušil.
 • Každý hráč je povinen respektovat Admin team a chovat se slušně – výjimkou je povolení po 22:00 užívat v chatu sprostá slova (není tím však myšleno cílené nadávání ostatním hráčům).
 • Jestliže hráč podává stížnost na člena Admin teamu, je povinen předložit důkazy bez úpravy – fotografie, výpisy či data.
 • Majitel serveru, jakožto vlastník, si nárokuje právo smazat kohokoliv ze serveru bez udání důvodu v případě, že daný hráč aktivně porušuje pravidla, chová se nevhodně či provádí jiné nekalé činy.
 • Admin team si nárokuje veškerá práva na smazání residence, při delší neaktivitě vlastníka residence(nad 60dní). Doba se může lišit dle uvážení člena Admin teamu v závislosti na velikosti/obsahu kontrolované residence.
 • Je zakázáno, jakkoliv dělat reklamu na jiný server za reklamu se nepovažují zahraniční servery zaměřené na minihry, jako jsou například Hypixel, MiniPlex atd.
 • Je zakázaný Multiaccount = každý hráč má na serveru pouze jediný herní účet, hráč tedy nesmí hrát aktivně za více jak jeden účet.
 • Je přísně zakázáno používat jakékoliv prostředky, které skrývají nebo mění reálné informace o připojovaném hráči a připojování se prostřednictvím těchto prostředků na naše servery. Zneužívání dynamické (proměnlivé) IP adresy za účelem porušování zde uváděných pravidel, bude mít za následek odeslání logů (záznamů) poskytovateli internetového připojení, kde je IP adresa registrována a bude požadováno okamžité ukončení této činnosti.
 • Není tolerován rasismus, urážky, pomluvy, nacismus, komunismus a jiná hnutí.
 • Všechna data, postavy a logy jsou majetkem Agonia.cz/sk a jiné nakládání s nimi není právně vymahatelné.
 • Je zakázáno vést různé DDoS/DoS/bot útoky proti serveru.
 • Je přísně zakázáno sdílet jakékoliv osobní údaje a informace o hráčích nebo členech Admin teamu – zejména IP, jméno a příjmení, bydliště, datum narození apod.
 • Je zakázáno hledat chyby/mezery v pravidlech. Využívání těchto nedokonalostí se může trestat banem.
 • Veškeré návrhy, nápady, stížnosti či chyby je oprávněn řešit Admin team. Hráč může v takovém případě ke komunikaci s Admin teamem použít následující: herní chat, Discord server Agonie, stránky, email, Facebook či Instagram.
 • Majitel serveru a případně jím pověřené osoby přicházejí do styku s hráčovými osobními údaji. Tyto údaje dále zpracovávají. Zpracovávanými údaji jsou zejména hráčova přezdívka, IP adresa a počet a čas přístupů na server. Majitel serveru a případně jím pověřené osoby zpracovávají hráčovy osobní údaje v souladu s Evropským nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a aplikovatelnými zákony ČR. Více informací o zpracování osobních údajů se může hráč dozvědět na vyžádání od Admin teamu za pomoci komunikačních prostředků uvedených v předchozím bodě.
 • Upozorňujeme, že z důvodu moderování chatu vidí Majitelé i Vaše soukromé zprávy. Prosíme proto, aby jste se zdrželi psaním různých soukromých či osobních údajů. Mějte na vědomí, že do těch zpráv vidíme a nelze je označit za úplně soukromé. Využijte je tedy především k různým domluvám ve hře či jiných záležitostem..

Pravidla v chatu:

 • Žádný spam, rasismus, sexistické narážky. Taktéž je zakázaný spam příkazů, tedy spam za pomocí nějakého příkazu (/pay, /msg) a jakékoliv jiné příkazy, které zasílají výslednou zprávu jinému hráči.
 • Zakázané užívání funkce CAPS-LOCK (povoleno pouze, pokud celá věta či více za sebou jdoucích slov nejsou napsána právě využitím dané funkce).
  Žádné neschválené odkazy.
 • Nenadávejte ve veřejném ani soukromém chatu, výjimkou je povolení po 22:00 užívat v chatu sprostá slova (není tím však myšleno cílené nadávání ostatním hráčům).
 • Všechny soukromé zprávy jsou zaznamenány do protokolu serveru a lze je načíst podle potřeby.

Pravidla ve hře:

 • Je zakázané žebrání: darování věcí skrze creative inventář admina, práv (OP), Adminských rolí (Admin, Podpora, Stavitel).
 • Je zakázáno úmyslně a bezdůvodně ničit svět jako takový (vyjma světa k tomu určenému – /warp těžba mimo v oblastech regionu, viz. následující pravidlo).
 • Pokud hráč bude toto pravidlo porušovat, bude potrestán. Pakliže jej bude neustále porušovat, může mu být uveden trest ve formě banu na dobu určitou dle uvážení Admin teamu. Toto pravidlo je zavedeno z důvodu maximálního prodloužení životnosti světa.
 • Blízko jakéhokoliv regionu nebo přímo před ním, je ZAKÁZÁNO těžit, dělat jakkoliv cestu neprůchodnou  či obestavovat tento region. Hranice regionu jsou jasně vyznačené smaragdovými/emeraldovými bloky. Toho se týká například /warp tezba nebo /warp survival na  herním serveru Survival.
 • Snaha, o zhroucení systému serveru, bude přísně potrestána.
 • Je zakázáno stavět a používat takzvané zero-tick či rychlejší farmy, popřípadě jakékoliv redstone obvody, které by mohly způsobovat přílišnou zátěž serveru. Redstone obvody, u kterých máte podezření, že by mohly přílišně zatěžovat server, komunikujte s Admin teamem a vyžádejte si jejich povolení.
 • Je zakázáno tzv. AFK farmení. Tímto pravidlem je myšleno úmyslné AFKování v okolí farem za účelem spawnování entit.
 • Je zakázáno stavět urážlivé stavby či mít urážlivý nick nebo skin.
 • Je zakázáno jakékoliv úmyslné škození jinému hráči a kažení hry ostatním. Tímto pravidlem je myšleno zejména, avšak nikoliv výlučně, griefování, zabíjení (tpa-kill), obtěžování, vytváření residencí přes zřejmé prostory jiných hráčů, ale I vytvářením residencí poblíž spawnů a přes jedinečné světové oblasti (portál do End dimenze, ostrov s Ender drakem).
 • Zákaz scamování /okrádání hráčů.
 • Jakékoliv farmy na bázi nespočtu velkých nether portálů nejsou povoleny.
 • Elytra „launchers“ nejsou povoleny, z důvodu příliš rychlého načítání velkého počtu chunků, což může vést k lagům serveru.
 • Je přísně zakázáno využívat jakýchkoliv bugů serveru – pokud se vyskytne jakákoliv závada k získání peněz, hlav, klíčů, op věcí apod. hráči jsou povinni okamžitě problém nahlásit. V případě, že hráč toto pravidlo bude neustále zneužívat, Admin team mu může kdykoliv bez udání důvodu vymazat údaje ze serveru.
 • Je zakázáno vydávat se za člena Admin teamu – toto pravidlo platí i na vlastní skin.

Prémiové služby:

 • Hráč, který si zakoupil prémiové služby, nemá žádné výjimky na jail/mute/warn/ban. Každý je potrestán za své činy proti pravidlům.
 • Vyhrazujeme si právo na odebrání prémiových služeb nebo předmětu bez udání důvodu.
 • Jakékoliv prémiové služby jsou nevratné – to znamená, že nelze vrátit peníze. V případě, že požádá o refund bude mu zamítnut.
 • V případě, že bude na serveru wipe, tzv. restart serveru (vše se smaže), tak jednorázové itemy, které získá hráč při zakoupení VIP, nejsou nijak vymahatelné (pokud ovšem není předem dohodnuto jinak).
 • Hráči, kteří si nějakým způsobem zakoupili prémiové služby na serveru (VIP, VIP+, Sponzor, Premium, klíče) berou na vědomí, že tyto služby jsou pevně spojeny s konkrétním účtem hráče. Pokud hráč dostane za porušení některého z pravidel zákaz vstupu na server, nebude nijak kompenzován za čas, po který nemohl služby využívat.
 • V případě problémů s prémiovými službami hráč kontaktuje Admin team na komunikačních prostředcích.
 • Náš server není jakkoliv spojen a nejsme součástí společnosti Mojang AB, hráč souhlasí s porušením pravidel Mojangu.
 • Veškerá finanční podpora ze storu jde na rozvoj serveru tzn. (vylepšování výkonu serveru, kupování pluginů a dalších služeb).
 • Finanční podpora serveru nemění pravidla pro hráče, hráč, který podpoří server stále musí dodržovat všechna pravidla.

YouTube a Twitch:

 • Kdokoliv může natáčet na serveru – pokud neporušuje ostatní pravidla serveru.
 • V případě streamování na platformě Twitch či nahrání videa na YouTube, je povinnosti hráče uvést IP adresu – mc.agonia.cz.
 • Na serveru nemáme rank YouTuber ani Streamer, nelze tedy tyto hodnosti vyžadovat.