Módy

 • Jsou zakázané programy jako huzuni a wurst.
 • Žádný speed hack, flying, KillAura, X-Ray, ESP, ghosthand, selfdamage, nofalldamage, glide, spiderclimb apod. – Nic, co by vám nad ostatními hráči mohlo přinést nespravedlivou výhodu.
 • Duplikování čehokoliv (TNT, kolejnic, koberců, bloků, předmětů atd.), je zakázáno bez ohledu na použitou metodu.
 • Používání módů nebo programů k obcházení našich pravidel může vést k zabanování.
 • PRVNĚ SE ZEPTEJTE, pakliže si nejste jisti použitím programu třetí strany (módu), které by mohly být považovány za podvádění.

Povolené módy

 • Minimapy (kompletně povoleno i s hráči)
 • Damage Indicators
 • Better Sprinting
 • Toggle Sneak
 • Optifine
 • Shaders
 • Too Many Items
 • Not Enough Items
 • Status Effects
 • Armor Status
 • Mouse Tweaks
 • Better PvP
 • Macros (není povoleno v PvP a se souboji s moby)
 • Inventory Tweaks (není povoleno v PvP)
 • LabyMod
 • Tabby Chat
 • The5zig Mod (zkráceně 5zig)
 • Fastcraft
 • Potion HUD
 • Chat Companions
 • Gamma
 • Brightness
 • Batty’s Mod
 • Keystrokes Mod
 • Badlion Client
 • Lunar Client
 • Waila

Zakázané módy

 • Hacked Clients (Wurst, Huzuni, Reflex, atd.)
 • AutoClicker (zahrnuje programy na klikání)
 • AutoBuild
 • AutoFish
 • BoatFly
 • Nuker
 • X-Ray (zahrnuje X-ray Texture Pack!)
 • Scenters
 • Forcefield
 • Smart Moving
 • Toggle Jump
 • Player ESP
 • Tracers
 • Freecam
 • Autoswitch
 • Ghost Clients
 • Fly
 • Cave Finder
 • Cheating Essentials
 • Chest Finder
 • Chest ESP
 • KillAura
 • WorldDownload