PRAVIDLA

Minecraft Survival&Creative

KOMPLETNÍ HERNÍ PRAVIDLA SERVERU AGONIA.CZ

 1. Admin team je hlavním rozhodujícím orgánem co se týká událostí na serveru Agonia. Jedině Admin team může udělit výjimku z následujících pravidel.
 2. Každý hráč na serveru je povinen respektovat Admin team a chovat se slušně. Výjimkou z tohoto pravidla je povolení užívat sprostá slova po 22:00 (užíváním sprostých slov není v žádném případě myšleno nadávání ostatním hráčům).
 3. Každý hráč na serveru je povinen pokusit se vyřešit problémy vzniklé na serveru dle jeho nejlepšího vědomí a svědomí sám, až poté se může obrátit na Admin team. Tímto pravidlem je myšleno zejména, avšak nikoliv výlučně, zákaz žádání Admin teamu o udělení práv na serveru, o darování věcí skrze Creative inventář admina, banální dotazy účelně obtěžující Admin team a další.
 4. Každý hráč má na serveru pouze jeden jediný herní účet. Užívání několika herních účtů je zakázáno I v případě, kdy hráč za všechny aktivně hraje.
 5. Je zakázáno používat programy třetích stran, které poskytují hráči značnou výhodu oproti ostatním hráčům. Tímto pravidlem jsou myšleny zejména, avšak nikoliv výlučně, X-ray resource packy, auto-clickery a jiné formy hacků a cheatů, které nejsou obsaženy v základní verzi hry.
 6. Je zakázáno jakkoliv dělat reklamu na jiný server.
 7. Je zakázáno spamovat v herním chatu I v soukromých zprávách a žádostech jinému hráči.
 8. Je zakázáno jakékoliv úmyslné škození jinému hráči a kažení hry ostatním. Tímto pravidlem je myšleno zejména, avšak nikoliv výlučně, griefování, zabíjení, obtěžování, vytváření residencí přes zřejmé prostory jiných hráčů, ale I vytvářením residencí poblíž spawnů a přes jedinečné světové oblasti (portál do End dimenze, ostrov s Enderdragonem).
 9. Je zakázáno ničit bezdůvodně svět jako takový, vyjma světa k tomu určenému (/warp Těžba).
 10. Je zakázáno zneužívat chyby ve hře, které poskytují hráči značnou výhodu oproti ostatním hráčům. Na zákaz nemá vliv to, že chyby jsou součástí základní verze hry (duplikační bugy a další).
 11. Je zakázáno stavět a používat tzv. „0-tick“ či rychlejší farmy, případně jakékoliv redstone obvody které by mohly způsobovat přílišnou zátěž serveru. Redstone obvody, u kterých máte podezření, že by mohly přílišně zatěžovat server, komunikujte s Admin teamem a vyžádejte si jejich povolení.
 12. Je zakázáno tzv. AFK farmení. Tímto pravidlem je myšleno úmyslné AFKování v okolí farem za účelem spawnování entit.
 13. Veškeré návrhy, nápady, stížnosti či chyby je oprávněn řešit Admin team. Hráč může v takovém případě ke komunikaci s Admin teamem následující: herní chat, Discord server Agonie, knihy k tomu určené na spawnu či komunikační kanály uvedené na webových stránkách www.agonia.cz .
 14. Každý hráč na serveru je povinen respektovat výše uvedená pravidla. Hraním na serveru stvrzujete, že jste si pravidla v plném rozsahu přečetli a respektujete je.
 15. Každý hráč na serveru je v případě, že si je vědom porušování pravidel nějakým hráčem, upozornit Admin team na takové jednání. V případě, že hráč poruší toto pravidlo může být podroben stejnému trestu jako ten, kterého nenahlásil.
 16. Jednání obcházející tato pravidla je zakázáno a bude posuzováno dle toho jednání, které je mu nejbližší a/nebo bylo obcházeno.
 17. Udílení trestů za porušení jednotlivých pravidel je v samostatné pravomoci Admin teamu. Posuzuje se závažnost jednání, jeho dopad na ostatní hráče I opakovanost jednání.

Speciální ujednání o uživatelích se zakoupenými prémiovými službami na serveru

 • Hráči, kteří si nějakým způsobem zakoupili prémiové služby na serveru (VIP, VIP+, Sponzor, akční nabídky) berou na vědomí, že tyto služby jsou pevně spojeny s konkrétním účtem hráče. Pokud hráč dostane za porušení některého z pravidel zákaz vstupu na server, nebude nijak kompenzován za čas, po který nemohl služby využívat.
 • V případě problémů s prémiovými službami hráč kontaktuje Admin team na komunikačních prostředcích uvedených v bodě 13.

Speciální ujednání o zpracování osobních údajů.

 • Majitel serveru a případně jím pověřené osoby přicházejí do styku s hráčovými osobními údaji. Tyto údaje dále zpracovávají. Zpracovávanými údaji jsou zejména hráčova přezdívka, IP adresa a počet a čas přístupů na server. Majitel serveru a případně jím pověřené osoby zpracovávají hráčovy osobní údaje v souladu s Evropským nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a aplikovatelnými zákony ČR. Více informací o zpracování osobních údajů se může hráč dozvědět na vyžádání od Admin teamu za pomoci komunikačních prostředků uvedených v bodě 13.